Edycja 2018 - Podsumowanie

Szkoła Mikropali edycja 2018 odbyła się w nowej, dwudniowej formule. Poza częścią o charakterze wykładowym, odbyły się całodniowe warsztaty projektowe, obejmujące analizę i wymiarowanie wybranych konstrukcji geotechnicznych przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

W edycji 2018, drugiej już edycji Szkoły Mikropali, spotkania obyły się w pięciu miastach Polski. Wzięło w nich udział ponad 100 uczestników, wśród których byli projektanci, wykonawcy, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz stowarzyszeń branżowych. 

Zakres poruszanych zagadnień w części wykładowej był szeroki: poczynając od opisu systemów do wykonywania mikropali, kotew i gwoździ  gruntowych oraz możliwości ich wykorzystania w budownictwie i inżynierii, przez kwestie wymagań formalnych i normowych oraz zagadnień nadzoru i zapewnienia jakości, aż po innowacje w geotechnice. W tym roku rozpoczęty został również cykl tematów specjalnych, a pierwszy nich dotyczył awarii budowlanych w geotechnice z analizą przyczyn i ryzyka.

Część warsztatowa również przewidziana jest jako cykl szkoleniowy. Dlatego w tym roku, warsztaty skoncentrowały się na zagadnieniu projektowanie prostych konstrukcji geotechnicznych: fundamentu mikropalowego, skarpy gwoździowanej z analizą stateczności, kotwionej obudowy wykopu. Przedstawiono również zagadnienie modelowania numerycznego z naciskiem na automatyzację procesu budowy modeli numerycznych. W kolejnych edycjach, warsztaty będą koncentrowały się na węższych obszarach, zatem przykłady projektowe będą bardziej złożone i szczegółowo analizowane będzie proces projektowy, wrażliwość modeli, detale konstrukcyjne itp.

Podczas warsztatów wykorzystane zostało oprogramowanie inżynierskie wiodących producentów, m.in.: Ściana analiza z pakietu GEO5, GGU-Stability z pakietu GGU, DC-Pile i DC-Pit z pakietu DC-Software. Przedstawiono również możliwości projektowania z zastosowaniem zaawansowanego modelowania numerycznego na przykładzie.