O Szkole Mikropali

Szkoła Mikropali to seria spotkań branżowych o charakterze warsztatowym, podczas których dokonamy przeglądu aktualnego stanu wiedzy z zakresu inżynierii geotechnicznej. Warsztaty skierowane są do osób uczestniczących w realizacji projektów z tej dziedziny: inwestorów, projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru. Celem jest dzielenie się know-how i promocja wiedzy, w myśl zasady, że tylko odpowiedni poziom świadomości technicznej na temat systemów geotechnicznych pozwala na pełne wykorzystanie ich potencjału technicznego, uniknięcie nieprawidłowości przy ich stosowaniu oraz uzyskanie optymalnego, techniczno-ekonomicznego efektu końcowego. Dlatego podstawowym założeniem warsztatów jest swobodna wymiana myśli i doświadczeń dotyczących rozwiązywania problemów inżynierskich, przygotowania inwestycji, projektowania i właściwego nadzoru nad tymi wysokospecjalistycznymi robotami. 

W tegorocznej, dwudniowej edycji oprócz części wykładowej odębą się całodniowe warsztaty projektowe, podczas których prezentować będziemy krok po kroku projektowanie prostych konstrukcji geotechnicznych przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego w oparciu o wybrane studia przypadków.

Inaugurujemy również cykl paneli tematycznych - problematyka w nich poruszana będzie zmieniana z każdą kolejną edycją Warsztatów.