Tematyka

W programie Szkoły Mikropali poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Możliwości wykorzystania systemów geotechnicznych w budownictwie i inżynierii – specyfika systemów, różnice, możliwości, wady i zalety:
  • System samowiercący TITAN
  • System prętowy SPANTEC
  • System linowy SPANTEC
 • Aspekty wykonawcze – technologie i sprzęt
 • Zagadnienia nadzoru i kontroli oraz zapewnienie jakości
 • Wymagania formalne i normowe dla materiałów stosowanych w geotechnice
 • Innowacje geotechniczne
 • Panel tematyczny: Temat specjalny edycji 2018
 • Warsztaty projektowe - ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego:
  • Mikropale i fundamenty mikropalowe
  • Konstrukcje oporowe
  • Konstrukcje gwoździowane
  • Wstęp do modelowania numerycznego

Każdy uczestnik Szkoły Mikropali otrzyma pakiet materiałów, stanowiący kompleksowy podręcznik projektowania i wykonawstwa, służący jako doskonałe źródło wiedzy do wykorzystania w ramach przyszłych projektów.

Warsztaty odbywają się na wysokiej jakości sprzęcie komputerowym dostarczanym przez Organizatora.